STWÓRZ

Dyrektywa Omnibus: jak wpływa na sklepy internetowe?

Dyrektywa Omnibus to akt prawny, który wszedł w życie w Polsce 1 stycznia 2023 roku. Jej celem jest wzmocnienie ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Dyrektywa Omnibus ma również wpływ na sklepy internetowe.

Jakie zmiany wprowadza dyrektywa Omnibus dla sklepów internetowych?

Dyrektywa Omnibus wprowadza szereg zmian dla sklepów internetowych. Do najważniejszych należą:

Obowiązek informowania o obniżce ceny. W przypadku obniżki ceny towaru lub usługi, sklep internetowy musi informować konsumenta o najniższej cenie, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Obowiązek informowania o dostępności towaru lub usługi. Sklep internetowy musi informować konsumenta o dostępności towaru lub usługi, w tym o ewentualnych ograniczeniach w dostępności.

Obowiązek informowania o prawie odstąpienia od umowy. Sklep internetowy musi informować konsumenta o prawie odstąpienia od umowy w sposób jasny i przejrzysty.

Obowiązek informowania o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Sklep internetowy musi informować konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dyrektywy Omnibus przez sklepy internetowe?

Przedsiębiorcy, którzy nie przestrzegają przepisów dyrektywy Omnibus, mogą zostać ukarani przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kara pieniężna może wynieść nawet 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Jak sklepy internetowe mogą się dostosować do dyrektywy Omnibus?

Sklepy internetowe mogą się dostosować do dyrektywy Omnibus na kilka sposobów. Jednym z nich jest wprowadzenie odpowiednich zapisów w regulaminie sklepu. Innym sposobem jest dodanie odpowiednich informacji na stronie głównej sklepu lub na stronie poświęconej danemu produktowi lub usłudze.

Podsumowanie

Dyrektywa Omnibus to istotny krok w kierunku wzmocnienia ochrony konsumentów w Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają ułatwić konsumentom podejmowanie świadomych decyzji zakupowych i dochodzenie swoich praw. Sklepy internetowe, które chcą działać zgodnie z prawem, powinny dostosować swoją działalność do przepisów dyrektywy Omnibus.

LET'S GROW WITH US.

Copyright © 2024 CyberGrow All Rights Reserved

STWÓRZ