STWÓRZ

Jak dopasować stronę dla osób niepełnosprawncyh? #WCAG

W dzisiejszej erze cyfrowej posiadanie strony internetowej dostępnej dla osób niepełnosprawnych jest koniecznością. Nie tylko zapewnia to, że Twoja witryna może być używana przez wszystkich, ale także pomaga dotrzeć do szerszego grona odbiorców. World Wide Web Consortium (W3C) ustanowiło wytyczne zwane Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG), aby pomóc programistom w zwiększaniu dostępności witryn internetowych. W tym artykule omówimy niektóre kroki, które możesz podjąć, aby Twoja witryna była dostępna dla osób niepełnosprawnych za pomocą WCAG.

Podaj tekst alternatywny dla obrazów:

osoby niedowidzące lub niewidome nie widzą obrazów, dlatego ważne jest, aby zapewnić tekst alternatywny opisujący, o czym jest obraz. Można to zrobić, dodając atrybut „alt” do znacznika obrazu w HTML.

Używaj linków opisowych:

linki powinny opisywać zawartość, do której prowadzą, a nie tylko „kliknij tutaj” lub „czytaj więcej”. Pomoże to osobom z upośledzeniem funkcji poznawczych i czytnikom ekranu lepiej zrozumieć kontekst łącza.

Użyj odpowiedniej struktury nagłówków:

Użyj odpowiednich tagów nagłówków HTML (H1, H2, H3 itd.), aby uporządkować treść. Pomaga to czytnikom ekranu i osobom z upośledzeniem funkcji poznawczych lepiej zrozumieć organizację treści.

Zapewnij dostępność klawiatury:

osoby niepełnosprawne ruchowo mogą nie być w stanie używać myszy, dlatego ważne jest, aby nawigacja po witrynie była możliwa tylko za pomocą klawiatury. Można to zrobić, dodając skróty klawiaturowe i upewniając się, że wskaźniki ostrości są widoczne.

Zapewnij napisy i transkrypcje dla multimediów:

osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą nie słyszeć treści audio, dlatego ważne jest, aby zapewnić podpisy i transkrypcje dla multimediów, takich jak filmy i podcasty.

Zapewnij kontrast kolorów:

Osoby z wadami wzroku mogą mieć trudności z rozróżnianiem kolorów, dlatego ważne jest zapewnienie wystarczającego kontrastu między tekstem a kolorami tła. Można to zrobić za pomocą narzędzi do kontrastu kolorów.

Testuj za pomocą technologii wspomagających:

ważne jest, aby przetestować witrynę za pomocą technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu i lupy, aby upewnić się, że jest ona dostępna dla osób niepełnosprawnych. Pomoże Ci to zidentyfikować problemy, które należy rozwiązać.

Podsumowując, udostępnienie witryny osobom niepełnosprawnym zgodnie z wytycznymi WCAG jest nie tylko słuszne, ale także pomaga dotrzeć do szerszej publiczności. Wykonując te proste czynności, możesz mieć pewność, że Twoja witryna będzie dostępna dla wszystkich.

LET'S GROW WITH US.

Copyright © 2024 CyberGrow All Rights Reserved

STWÓRZ